منابع آزمون اولین المپیاد مهارتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی اعلام شد

منابع آزمون اولین المپیاد مهارتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی اعلام شد

۰۲ دی ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۵ اخباراصلی مارکویی
منابع آزمون اولین المپیاد مهارتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی اعلام شد
اولین المپیاد مهارتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

اولین المپیاد مهارتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

۲۳ آذر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ اخباراصلی مارکویی
اولین المپیاد مهارتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی