ارتباط با ما

دبیرخانه اجرایی دومین المپیاد ملی مهارتی دانشجویان دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور:

اراک، انتهای خیابان هپکو، بلوار شهیدان رجائی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی

شماره تلفن: 34444424-086