اهداف

  1. شناسایی و هدایت دانشجویان مستعد مهارتی از طریق ارزیابی­ های چالشی و رقابتی
  2. بهره­ مندی از استعدادهای مهارتی دانشجویی در جهت حل مشکلات اجرایی کشور
  3. توسعه تبادلات علمی و مهارتی میان دانشگاهی در سراسر کشور
  4. شناسایی استعدادهای بالقوه دانشجویان ماهر در زمینه­ های مختلف و هدایت آنان به بازار کار
  5. ایجاد رقابت سالم و تلاش در جهت توسعه حوزه­ های مهارتی جدید در دانشگاه­ها
  6. بسترسازی مناسب برای ارتقای سطح آموزش و ارزیابی فراگیران در دانشگاه­های نظام مهارتی کشور
  7. ارتقای عمومی سطح آموزش مهارتی همه دانشجویان با ایجاد بستر رقابتی سالم
  8. جلب نظر مسئولین و خانواده­ها به اهمیت آموزش­های مهارتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور